Współcześni babcie i dziadkowie aktywni również finansowo – Portal PR - 24PR
Współcześni babcie i dziadkowie aktywni również finansowo

22.01.2015 Kategoria: Finanse osobiste. Autor: admin

Eksperci Biura Informacji Kredytowej oraz BIG InfoMonitor przeanalizowali, jak wygląda aktywność finansowa, w tym kredytowa, współczesnych babć i dziadków. Jak wskazują dane z bazy BIK, w sumie 5 540 094 osób w wieku 55+ ma kredyty bankowe na łączną kwotę ponad 77,7 mld zł, co stanowi 13 proc.
wszystkich kredytów gospodarstw domowych. Badania przeprowadzone na zlecenie Grupy BIK potwierdziły, że 11 proc. spośród osób, które mają wnuki, wzięło w ciągu ostatnich 12 miesięcy kredyt, w tym samym czasie co dziesiąta osoba z tej grupy dokonała zakupu na raty.

Powszechne postrzeganie babć i dziadków jako emerytów w sędziwym wieku, uległo istotnej zmianie. Współcześni seniorzy, to osoby często nadal bardzo aktywne zawodowo i przedsiębiorcze. W Polsce żyje ponad 11 mln osób, które mają skończone 55 lat, a niemal połowa z nich (49,3 proc.) zaciągnęła kredyt bankowy wobec 48 proc. wszystkich dorosłych Polaków, posiadających czynny kredyt w banku. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Biura Informacji Kredytowej oraz BIG InfoMonitor, współcześni babcie
i dziadkowie równie często korzystają z produktów bankowych, takich jak kredyt czy zakupy na raty, co osoby młodsze. Osoby z tej grupy częściej decydują się także na podjęcie zobowiązań na kwoty do 5 000 zł.
– Łączna kwota zaciągniętych kredytów w bankach osób w wieku 55 lat i więcej, w listopadzie 2014 roku wyniosła ponad 77,7 mld zł. Z bazy prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że 53,1 proc. wszystkich kredytobiorców 55+ to ludzie, którzy posiadają kredyt gotówkowy. Średnia wartość kredytu gotówkowego do spłaty wynosi dla nich obecnie 13 541 zł – mówi dr Mariusz Cholewa, prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.
Badania przeprowadzone przez MillwardBrown wskazują, że różnice między pokoleniami pojawiają się dopiero w odniesieniu do korzystania z kart debetowych lub kredytowych – 40 proc. osób w wieku 55+ korzysta przynajmniej z jednego z tych produktów, podczas, gdy 46 proc. ogółu wszystkich Polaków je posiada.
Co ciekawe, niemal co piąta osoba (19 proc.), która ma skończone 55 lat korzysta z płatności zbliżeniowych, podczas gdy w przypadku wszystkich grup wiekowych odsetek ten wynosi 27 proc.
– Jak wskazują dane BIG InfoMonitor, osoby w wieku 55+ charakteryzują się także większą rzetelnością w spłacie innych zobowiązań. Tylko 240 tys. osób spośród tej grupy nie spłaca terminowo swoich zaległości. Wartość ich przeterminowanego zadłużenia wynosi zaledwie 3,5 proc. ogólnych zaległych zobowiązań, które aktualnie wynoszą 40,94 mld zł. Ponad 80 proc. z tej kwoty wynika z pozabankowego zadłużenia, takiego, jak np. nieopłacone rachunki – tłumaczy Sławomir Grzelczak, prezes Zarządu BIG InfoMonitor.
Zgodnie z danymi BIG InfoMonitor najwięcej osób w wieku 55+, które nie regulują swoich zobowiązań mieszka w województwie śląskim, na drugim miejscu znajdują się mieszkańcy województwa mazowieckiego, na trzecim osoby pochodzące z dolnośląskiego.
W porównaniu z młodszymi kategoriami wiekowymi, polscy seniorzy są grupą godną zaufania dla instytucji finansowych. Poziom ich aktywności kredytowej może być tłumaczony tym, że wykazują odpowiedzialność nie tylko za swoich najbliższych, rodziny i wnuki, ale także za własną wiarogodność finansową. Doceniamy ich mądrość życiową, niezmienne wartości takie jak troska i ciepło, a w dniu ich święta dziękujemy, że na babcię
i dziadka zawsze możemy liczyć.
—————————————————————————————————————————————————
Grupa BIK jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. Gromadzi i udostępniania informacje
o tym, jak uczestnicy rynku – osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, realizują swoje zobowiązania kredytowe
i finansowe. Grupa BIK działa na rzecz całego systemu bankowego w Polsce oraz wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym, pozabankowym i przedsiębiorcami wszystkich branż. Korzystanie z kompleksowych danych posiadanych przez Grupę BIK jest standardem w procesach biznesowych. W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
O BIK:

Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, tj. z 100 proc. rynku kredytowego w Polsce. BIK jako największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych przedsiębiorcach, posiada w swojej bazie informacje o 125 mln. rachunków należących do 22 mln. klientów indywidualnych. Poprzez realizowanie wymiany informacji kredytowej, BIK wspiera bezpieczeństwo sektora finansowego i jego klientów. Aż 90 proc. informacji o polskich kredytobiorcach zgromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej to dane pozytywne. Zainicjowany przez BIK Program Budowania Wiarygodności Finansowej jest elementem realizowanej od 17 lat roli społecznej, w ramach której BIK wspiera odpowiedzialne zadłużanie się i zapobiega nadmiernemu zadłużaniu się klientów. Program ma również na celu pokazanie, że warto budować dobrą historię kredytową, ponieważ mniej ryzykowni klienci mają łatwiejszy dostęp do produktów kredytowych. BIK umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie historii kredytowej poprzez internetowy portal www.bik.pl. Biuro wykorzystuje najwyższe standardy gromadzenia i przetwarzania danych oraz działa na podstawie restrykcyjnych przepisów – Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

O BIG InfoMonitor:
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG* przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor umożliwia dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. W roku 2014 klienci pobrali ponad 15,3 mln raportów z baz BIG InfoMonitor, w których jest łącznie 6 mln 100 tysięcy informacji i danych gospodarczych o dłużnikach. Wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG to natychmiastowe powiadomienie sektora bankowego i telekomunikacyjnego o przeterminowanym zadłużeniu. BIG InfoMonitor jest twórcą Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego uczestnicy uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo – nowoczesne narzędzie do potwierdzania braku zaległości płatniczych. Certyfikat pomaga uzyskać przewagę w działaniach handlowych, wyróżnia firmę wśród innych przedsiębiorców i podnosi jej prestiż.
*Ustawa o BIG : Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530)

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.