AIG o bezpieczeństwie w ruchu lotniczym – Portal PR - 24PR
AIG o bezpieczeństwie w ruchu lotniczym

11.03.2015 Kategoria: turystyka. Autor: admin

W trakcie warsztatów „Bezpieczny lot zaczyna się na ziemi”, organizowanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, Instytut Lotnictwa i DZ Consulting, eksperci polskiego oddziału firmy AIG przedstawili kluczowe aspekty związane z bezpieczeństwem w ruchu lotniczym, w tym zwłaszcza w lotnictwie ogólnym. Obejmuje ono statki powietrzne wykorzystywane na potrzeby własne oraz komercyjne. Jakie obowiązki i korzyści płyną z ubezpieczenia lotniczego? Jakie czynniki uwzględniane są przy ocenie ryzyka? Co jest istotne w przypadku dokumentowania poszczególnych zdarzeń lotniczych?
Przestrzeń powietrzna jest ściśle kontrolowana, a w przestworzach zdarza się mniej wypadków niż w transporcie lądowym. Świadomość klientów z branży lotniczej jest również bardzo wysoka. Zagrożeń związanych z wypadkami w ruchu lotniczym nie da się jednak wyeliminować. W 2014 roku PKBWL odnotowała ponad 2000 zdarzeń odbiegających od normy i związanych z ryzykiem. Jesienią ubiegłego roku światową opinią publiczną wstrząsnęły m.in. informacje o katastrofie prywatnego odrzutowca Christophe’a de Margerie, szefa francuskiego koncernu petrochemicznego Total, który zginął na moskiewskim lotnisku Wnukowo. Nadal trwają poszukiwania zaginionego w ubiegłym roku samolotu boeing 777 linii Malaysia Airlines. Niedawno miała miejsce katastrofa samolotu pasażerskiego linii TransAsia Airways, który wkrótce po starcie wpadł do rzeki. W zeszłym tygodniu w wypadku lotniczym ranny został Harrison Ford. Pilotował on mały zabytkowy samolot, który rozbił się na polu golfowym w Los Angeles. Wczoraj w Argentynie podczas zderzenia dwóch śmigłowców zginęło dziesięć osób, w tym francuscy olimpijczycy.

Bezpieczeństwo w lotnictwie, w tym także w lotnictwie ogólnym, pełni bardzo ważną rolę, zwłaszcza w świetle rosnącej liczby zarejestrowanych w Polsce samolotów i śmigłowców, która wynika m.in. ze wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa. Zgodnie z danymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w naszym kraju już blisko 1200 samolotów i prawie 200 helikopterów należy do osób prywatnych. Potrzeby klientów z branży lotniczej są bardzo zróżnicowane i za każdym razem należy dostosować do nich zakres ubezpieczeń.

Kto może się ubezpieczyć?
Statki powietrzne mogą być wykorzystywane w różnych celach – biznesowych, turystycznych, czy też sportowych, wyczynowych lub rekreacyjnych. Bezpieczeństwo lotów jest bardzo istotnym zagadnieniem m.in. dla aeroklubów, w obrębie których funkcjonować może wiele sekcji, odpowiadających poszczególnym dyscyplinom podniebnych sportów (np. samolotowa, spadochronowa, balonowa czy szybowcowa). O ubezpieczeniu powinny pamiętać także ośrodki szkoleniowe, które są zobowiązane do tego, by zagwarantować bezpieczeństwo realizowanych lotów.

„Konstrukcja i zakres naszych polis odpowiadają na zmieniające się potrzeby środowiska lotniczego. Każdy przypadek to unikatowe ryzyko. Jesteśmy w stanie obsłużyć różne grupy klientów. Część z nich to osoby prywatne, zaliczane do grupy klientów zamożnych i bogatych, które coraz chętniej korzystają z luksusowych środków transportów, aby zapewnić sobie komfortową podróż. Inne potrzeby mają z kolei aerokluby, które organizują loty widokowe i zajmują się szkoleniami” – powiedział Paweł Holnicki-Szulc, dyrektor działu Specialty Lines, East Zone EMEA Global Specialty w firmie AIG.
„Corocznie ubezpieczamy na świecie ponad 5000 statków powietrznych lotnictwa ogólnego. Oprócz lotów korporacyjnych i prywatnych, zajmujemy się także komercyjnym przewozem pasażerów i ładunków. Możemy także ubezpieczać inne operacje, np. ratownictwo medyczne i filmowanie. Ubezpieczamy śmigłowce, prywatne samoloty turbośmigłowe i odrzutowe, jak również największe korporacyjne samoloty, np. Boeing Business Jet lub Airbus A319 Jet Corporate. W Polsce obsługujemy m.in. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń lotniczych” – dodaje Paweł Holnicki-Szulc.
Prewencja i ocena ryzyka
Na poziom bezpieczeństwa lotniczego wpływa nie tylko prawidłowe zgłaszanie zdarzeń lotniczych, czy też sporządzenie rzetelnego i wyczerpującego raportu końcowego, ale także prewencja, która polega na identyfikowaniu i zgłaszaniu zagrożeń, a także minimalizowaniu poszczególnych ryzyk. W przypadku lotnictwa ogólnego w procesie underwritingu przy ocenie ryzyka mają znaczenie m.in. rodzaj ubezpieczanego statku powietrznego, zakres użytkowania czy też doświadczenie pilotów.
„Programy ubezpieczeń lotniczych pełnią nie tylko funkcję ochronną, pozwalając na wywiązanie się z ewentualnych roszczeń związanych ze zdarzeniami i wypadkami lotniczymi. W przyjętym przez nas modelu działalności integralnym elementem związanym z ubezpieczaniem ryzyk lotniczych jest nie tylko likwidacja szkód, ale również zarządzanie ryzykiem” – powiedziała Beata Jastrzębska, underwriter ubezpieczeń lotniczych AIG Europe.
„Posiadamy własną globalną sieć ponad 500 inżynierów, a także wyspecjalizowany zespół ds. bezpieczeństwa pracy i zarządzania ryzykiem, który pomaga klientom w działaniach prewencyjnych i rozpoznawaniu oraz minimalizowaniu potencjalnych zagrożeń” – dodaje Beata Jastrzębska.
Ubezpieczony powinien pamiętać m.in. o konieczności powiadomienia ubezpieczyciela o ewentualnej zmianie zadeklarowanego zakresu terytorialnego lotów oraz o konieczności dokonywania bieżących przeglądów i konserwacji urządzeń. Jeśli dojdzie do zdarzenia lotniczego lub wypadku, ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, by ograniczyć jego potencjalne skutki. Szkoda dokumentowana jest zgodnie z regulacjami obowiązującymi w branży lotniczej.
Zakres ubezpieczeń
Zakres polisy i wysokość składki ubezpieczeniowej ustalane są indywidualnie. W przypadku statków lotniczych zarejestrowanych w Polsce program ubezpieczeniowy konstruowany jest przez underwitera, który jest upoważniony do podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.
„W przypadku prywatnych samolotów turbośmigłowych i odrzutowych podstawowy program ubezpieczenia obejmuje zwykle aerocasco, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego lub przewoźnika. Ochrona dotyczyć może także przewozu ładunków czy też następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi. Jesteśmy w stanie zaoferować również rozszerzenia polisy, takie jak np. casco na wypadek wojny” – wyjaśnia Beata Jastrzębska.
Od ponad 65 lat AIG specjalizuje się w ubezpieczeniach i zarządzaniu ryzykiem charakterystycznym dla linii lotniczych, lotnictwa ogólnego, portów lotniczych, producentów, dystrybutorów oraz szerokiej infrastruktury lotniczej. Na całym świecie firma ubezpiecza ponad 80% największych linii lotniczych – w przypadku około 25% z nich AIG jest liderem ubezpieczeniowym. Ponad 80% głównych lotnisk i producentów branży lotniczej na świecie to klienci AIG.
# # #
American International Group, Inc. (AIG) jest jednym z liderów na światowym rynku ubezpieczeniowym. Obsługuje klientów w ponad 130 krajach. Spółki AIG świadczą usługi dla klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i indywidualnych poprzez jedną z największych na świecie sieci działających w obszarze ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ponadto, firmy AIG są jednym z wiodących dostawców ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń emerytalnych w Stanach Zjednoczonych. Akcje AIG są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku i Tokio.

AIG to również globalna nazwa handlowa wszystkich spółek oferujących ubezpieczenia majątkowe i osobowe, życiowe, emerytalne oraz prowadzących ogólną działalność ubezpieczeniową w ramach grupy American International Group, Inc. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.aig.com. Usługi ubezpieczeniowe są świadczone przez spółki zależne lub stowarzyszone American International Group, Inc. W Europie, głównym dostawcą ubezpieczeń jest AIG Europe Limited.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.