Towarowa Giełda Energii zmienia logo – Portal PR - 24PR
Towarowa Giełda Energii zmienia logo

01.09.2015 Kategoria: FIRMA. Autor: admin

Towarowa Giełda Energii (TGE) od 1 września br. wprowadza nową tożsamość wizualną. Dotychczasowe barwy TGE zostaną zastąpione czernią i zielenią – kolorami odnoszącymi się do konwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii, łączącymi tradycję i nowoczesność. Zmiana logotypu wpisana jest w strategię integracji spółek z Grupy Kapitałowej GPW. Nowe kolory, w zestawieniu z rozpoznawalnym na rynku znakiem warszawskiej giełdy, symbolizować mają łączenie interesów uczestników rynków TGE oraz GPW.

W tym roku TGE obchodzi 15-lecie swojej działalności. Zmiana logo w tym momencie to symboliczne rozpoczęcie nowego etapu rozwoju.
– W ciągu 15 lat istnienia sukcesywnie umacnialiśmy markę i pozycję TGE, zarówno na rynku polskim, jak również europejskim. Teraz, poprzez nowy znak, chcemy w spójny sposób komunikować kim jesteśmy i co proponujemy naszym Klientom oraz Partnerom biznesowym. Również w komunikacji na arenie międzynarodowej będziemy się posługiwać nazwą TGE, co pozwoli nam budować wizerunek giełdy towarowo-finansowej na wielu rynkach. Jesteśmy głęboko przekonani, że nowa identyfikacja wizualna i kryjące się za nią przesłanie będą wspierać nasze działania – mówi Ireneusz Łazor.
Ostatnie lata, były dla TGE okresem dynamicznego rozwoju i wzrostu wolumenów obrotu towarami. Rok 2013 był pierwszym w historii, w którym obrót przewyższył o 10 procent krajową produkcję energii elektrycznej, natomiast w 2014 r. był on już o 19 procent wyższy od produkcji. Jednocześnie obserwujemy szybki rozwój rynku terminowego gazu, gdzie w ciągu zaledwie kilku miesięcy udało się osiągnąć miesięczne obroty porównywalne do tych, które TGE notuje na rynku terminowym energii elektrycznej. Z kolei w porównaniu
z największymi giełdami regionu, Giełda wykazuje się zarówno wysokimi wzrostami na rynkach dnia bieżącego, jak i terminowych. Wyniki świadczą o tym, że obecnie TGE jest najpłynniejszą giełdą w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Wchodząc w skład Grupy Kapitałowej GPW, TGE dodatkowo wykorzystuje przewagi konkurencyjne wynikające z łączenia kompetencji spółek tworzących Grupę.
– Przed nami kolejne wyzwania, takie jak uruchomienie Rynku Instrumentów Finansowych (RIF), który zapewni nowe możliwości handlu, czy włączenie polskiego rynku energii w struktury europejskie oraz pełnienie roli NEMO (Nominated Electricity Market Operator – Nominowany Operator Rynku Energii) w Europie. Istotnym przedsięwzięciem dla TGE bedzie współtworzenie regionalnego hubu gazowego. Ta inicjatywa, poprzez rozszerzenie możliwości handlu paliwem pochodzącym z różnych źródeł, ma szansę przyczynić się do wzmocnienia pozycji gospodarczej Polski w regionie, a także podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Cieszymy się, że dotychczasowe sukcesy i szerokie plany TGE są wynikiem udanej współpracy i wymiany doświadczeń z naszymi Członkami, Partnerami biznesowymi oraz instytucjami tworzącymi rynki energii elektrycznej i gazu – dodaje Ireneusz Łazor.
TGE jest główną platformą giełdowego hurtowego obrotu energią elektryczną oraz buduje taką pozycję na rynku gazu. Jako instytucja zaufania publicznego, TGE zapewnia bezpieczeństwo obrotu oraz przejrzyste procedury zawierania transakcji, co przyczynia się do rynkowego kształtowania się cen towarów giełdowych. W lutym 2012 roku TGE weszła w skład Grupy Kapitałowej GPW.
***
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii
w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. TGE jest wyłączną własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
TGE prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB) oraz gazu (RTT, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych. Jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się giełdą towarową w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EUROPEX, promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie towarowe i finansowe giełdy energii w Europie. Od grudnia 2010 TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na zasadach market coupling na połączeniu Swe-Pol Link łączącym Szwecję i Polskę.
Łączny wolumen obrotu na rynkach energii elektrycznej Towarowej Giełdy Energii w 2014 r. wyniósł 186,8 TWh (wzrost o 5,8% w stosunku do 2013 r.), z czego na rynku spot (Rynek Dnia Następnego oraz Rynek Dnia Bieżącego) – 23,8 TWh (wzrost o 7,05% w porównaniu do 2013 r.), natomiast na Rynku Terminowym Towarowym – 163 TWh (wzrost o 5,6% w porównaniu do 2013 r.). Na parkiecie gazu ziemnego łączny wolumen obrotów osiągnął 111,6 TWh, co oznacza, że wzrósł w odniesieniu do wolumenu z 2013 r. prawie 47-krotnie. Na rynku spot gazu (Rynek Dnia Następnego gazu oraz Rynek Dnia Bieżącego gazu) – handel paliwem osiągnął wartość 6,6 TWh (15-krotny wzrost w stosunku do 2013 r.), a na Rynku Terminowym Towarowym – 105 TWh (53-krotny wzrost w porównaniu do 2013 r.).
www.tge.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.