Młodzi ekonomiści na rynku pracy: pracodawcy, edukacja a pokolenie Y – Portal PR - 24PR
Młodzi ekonomiści na rynku pracy: pracodawcy, edukacja a pokolenie Y

04.03.2016 Kategoria: konferencje. Autor: admin

9 marca w Warszawie odbędzie się konferencja „Zawód Ekonomisty. Wyzwania i bariery”, zorganizowana przez Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie we współpracy z firmą doradczą Deloitte. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i okolic

oraz nauczyciele przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych będą mogli dowiedzieć się, jak przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy oraz jakie są oczekiwania pracodawców wobec młodych ekonomistów. Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Uczymy ekonomii”, jednej z inicjatyw społecznych realizowanych z okazji obchodów 25-lecia działalności Deloitte w Polsce.

Całodniowa konferencja odbędzie się w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie, przy ul. Stawki 10. Spotkanie będzie podzielone na dwie części.
* Poranne wykłady będą dotyczyły wchodzenia młodzieży na rynek pracy, kształcenia pozaformalnego, roli organizacji pozarządowych w tworzeniu miejsc pracy oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnianiu młodzieży.
* W drugiej części będzie z kolei mowa o kształceniu liderów na potrzeby rynku pracy oraz o możliwościach i szansach jakie daje wykształcenie ekonomiczne.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się także, kogo poszukują pracodawcy i jakie kompetencje powinni posiadać kandydaci do pracy. „Chcemy mówić o roli dorosłych w kształceniu młodych liderów, o nabywaniu przez nich umiejętności i kompetencji tak, aby byli dokładnie takimi kandydatami, jakich poszukują pracodawcy. Aby potrafili sprostać stawianym im wymaganiom” – mówi Dorota Lipińska, Dyrektor, Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie.

„Pracodawcy coraz częściej zwracają się do szkół ponadgimnazjalnych w poszukiwaniu w pełni ukształtowanego pracownika. Chcemy tak kształcić młodzież, żeby osiągała jak najlepsze kwalifikacje i była konkurencyjna na rynku pracy” – dodaje Patrycja Marciniak, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i organizator konferencji, Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie.
Prelegenci oraz tematy wystąpień:
* dr hab. Ewa Giermanowska – Uniwersytet Warszawski, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, „Wchodzenie młodzieży na rynek pracy”,
* dr hab. Tomasz Rostkowski – Szkoła Główna Handlowa, Instytut Kapitału Ludzkiego, „Kształcenie liderów na potrzeby rynku pracy”,
* dr Dariusz Danilewicz – Szkoła Główna Handlowa, Instytut Kapitału Ludzkiego, „Edukacja ekonomiczna w polskiej szkole – szklanka do połowy pełna, czy do połowy pusta”,
* dr Magdalena Arczewska – Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, „Rola organizacji pozarządowych w kształceniu pozaformalnym, tworzenie miejsc pracy”,
* Halina Frańczak – Dyrektor Marketingu i Komunikacji Deloitte w Polsce oraz Europie Środkowej, „Cele, aspiracje i oczekiwania pokolenia Y. Jacy są przyszli liderzy biznesu?”.

Na spotkanie zaproszono również przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, stołecznego Biura Edukacji, Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich oraz przedstawicieli pracodawców. „Uznaliśmy, że taka wymiana doświadczeń będzie cenna dla wszystkich środowisk. Liczę, że dialog oraz integracja ośrodków edukacyjnych i pracodawców w efekcie końcowym przełoży się na jakość kształcenia młodych ekonomistów i spójność z zapotrzebowaniem rynku pracy. Szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie wyższe chcą tym potrzebom jak najlepiej sprostać, a my chcemy im w tym pomóc” – wyjaśnia Małgorzata Hess, koordynatorka projektu ze strony Deloitte.

Dwa tygodnie po konferencji (również w ramach projektu „Uczymy ekonomii”) odbędzie się międzyszkolny konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Deloitte Financial Game”. Będzie to gra o tematyce finansowej oparta na zasadach gry miejskiej.

Rozpoczęty w październiku ubiegłego roku projekt „Uczymy ekonomii” ma na celu rozbudzenie zainteresowań ekonomią i finansami wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz edukację przez zabawę i zdrową rywalizację. W jego ramach odbyły się już autorskie lekcje ekonomii w szkołach w Warszawie i Gdańsku. Scenariusze tychże lekcji oraz materiały dydaktyczne zostaną niebawem opublikowane na stronie internetowej Deloitte, dzięki czemu będą mogły z nich korzystać nie tylko szkoły biorące udział w projekcie, ale również inne zainteresowane placówki oświatowe w Polsce.

Pracownicy Deloitte angażują się m.in. w propagowanie wiedzy ekonomicznej w ramach wspieranych przez firmę 25 inicjatyw społecznych na 25-lecie Deloitte w Polsce. Z tej okazji firma w całym kraju finansuje projekty pracowników, które mają na celu poprawę sytuacji społeczności lokalnych i mieszczą się w formule idei Deloitte „Making an impact that matters” (co oznacza kreowanie pozytywnych zmian). Projekty obejmują sześć obszarów tematycznych: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, edukacja, rozwój lokalny, ekologia i ochrona środowiska naturalnego, kultura, sport i zdrowie, pomoc społeczna i wyrównywanie szans.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.