Nakręć firmę z Wydziałem Zarządzania UŁ – Portal PR - 24PR
Nakręć firmę z Wydziałem Zarządzania UŁ

20.03.2016 Kategoria: Kampania. Autor: admin

Wydział Zarządzania UŁ od ponad 20 lat kształci managerów, specjalistów w zakresie zarządzania, marketingu i logistyki. Wielu z nich już na studiach wykorzystuje zdobytą wiedzę i zakłada własne firmy lub kontynuuje rodzinne tradycje biznesowe.

Aby promować aktywną postawę biznesową swoich studentów i absolwentów, Wydział Zarządzania stworzył projekt „Nakręć firmę” – jego laureaci zostaną nagrodzeni realizacją profesjonalnych filmów reklamowych. Rekrutacja trwa.

„Nakręć firmę” to konkurs dla przedsiębiorców – studentów i absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem jest wspieranie aktywności, podejmowania inicjatyw biznesowych oraz inspirowanie do rozwoju na płaszczyźnie ekonomicznej i społecznej.

– W trakcie nauki studenci poznają m.in. zasady funkcjonowania organizacji, budowania zespołu, zagadnienia z zakresu logistyki, rachunkowości, jak również marketingu. Często tę wiedzę wykorzystują do założenia lub rozwinięcia firmy. Jako właściciele i współwłaściciele firm bądź też kontynuując rodzinne tradycje biznesowe mają możliwość wykorzystywania zdobytej wiedzy na wiele sposobów, aby usprawnić pracę firmy i osiągnąć sukces. Takie przykłady są warte promowania – mówi Karolina Lewandowska z Wydziału Zarządzania UŁ.

Laureaci projektu „Nakręć firmę” zostaną wybrani przez komisję, która oceni jakość, innowacyjność i oryginalność zgłoszonych firm. Nagrodą dla zwycięzców będzie stworzenie filmów promocyjnych o prowadzonych przez nich przedsiębiorstwach. Zgłoszenia będą przyjmowane do lipca 2016 roku.

W projekcie mogą brać udział studenci i absolwenci Wydziału Zarządzania UŁ posiadający status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Aby zgłosić swoją firmę do udziału w projekcie „Nakręć firmę”, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie: http://firma.wz.uni.lodz.pl. Projekt jest współfinansowany przez Bank Zachodni WBK w ramach Santander Universidades.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.