Praktycy o zarządzaniu w sektorze publicznym – Ruszają spotkania z menedżerami publicznymi na WZ UŁ – Portal PR - 24PR
Praktycy o zarządzaniu w sektorze publicznym – Ruszają spotkania z menedżerami publicznymi na WZ UŁ

09.03.2016 Kategoria: EVENT. Autor: admin

Jak poprzez promocję miasta wspierać rozwój lokalny, włączać mieszkańców w zarządzanie miastem i regionem oraz jak dążyć do poprawy jakości i dostępności usług publicznych? I w jaki sposób instytucje publiczne powinny budować relacje ze swoimi interesariuszami?

Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy na „Spotkania z Menedżerami Publicznymi” – cykl otwartych prelekcji praktyków w dziedzinie zarządzania publicznego. Pierwsze spotkanie już w najbliższy poniedziałek, 14 marca.

„Spotkania z Menedżerami Publicznymi” to cykl wystąpień najlepszych specjalistów i menedżerów instytucji publicznych, m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Urzędu Miasta Łodzi. Zaproszeni goście będą podejmować tematy stanowiące współcześnie największe wyzwania dla sektora publicznego. Prelegenci będą omawiać poszczególne problemy z perspektywy jednostki organizacyjnej, którą kierują, z uwzględnieniem własnych zawodowych doświadczeń. Dyskusje eksperckie będą dotyczyły:
• Promocji miasta i regionu jako sposobu wspierania rozwoju lokalnego
• Partycypacji mieszkańców w zarządzaniu miastem i regionem
• Budowania relacji instytucji publicznych z ich strategicznymi interesariuszami (publicznymi, społecznymi, prywatnymi)
• Usług publicznych adekwatnych do potrzeb i możliwości – w kierunku poprawy jakości usług publicznych oraz zwiększenia ich dostępności

„Spotkania z Menedżerami Publicznymi” będą się odbywać od marca do czerwca, w wybrane poniedziałki w godzinach 9.45 – 11.15 w budynku Wydziału Zarządzania UŁ. Na marzec zaplanowano dwie dyskusje:

14 marca 2016 r.
Jakub Mielczarek, Sekretarz Województwa Łódzkiego
SAMO-RZĄDZIĆ, czyli co?
sala: 31 (parter)

21 marca 2016 r.
Bartłomiej Wojdak, Dyrektor Biura Promocji i Turystyki UMŁ
Angażowanie lokalnej społeczności źródłem sukcesu działań reklamowych Miasta
– na przykładzie kampanii „Łódź Pozdrawia”
sala 31 (parter)

Spotkania są otwarte. Zgłoszenia uczestnictwa można zgłaszać na adres: rmp@wz.uni.lodz.pl

Organizatorem projektu jest Rada Menedżerów Publicznych działająca przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego od 2004 roku. Jej celem jest zacieśnianie współpracy administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz organizacji sektora użyteczności publicznej z Wydziałem Zarządzania UŁ w zakresie potrzeb dydaktycznych oraz badawczych. Członkami Rady są przedstawiciele władz samorządowych z obszaru województwa oraz organizacji użyteczności publicznej, między innymi Prezydent Miasta Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego czy prezesi spółek miejskich.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.