Literatura – Portal PR - 24PR
Literatura

Literatura Public Relations

Adamus-Matuszyńska A., Wybrane problemy public relations, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999

Andrzejewski P., Kot W., Media Relations. Budowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 2002

Ali M., Public Relations, Wiedza i życie 2002

Black S. , Public Relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998

Bland M., Theaker A., Wragg D., Jak utrzymywać dobre relacje z mediami, One press 2005

Bohdanowicz W., Jak przestać się bać trzęsienia ziemi, morowego powietrza i komety Halley’a, czyli o współpracy z mediami, Wydawnictwo INFOR Sp. z o.o., Warszawa 1997

Budzyński W., Public Relations, Poltex, Warszawa 1997

Budzyński W., Public relations Zarządzanie reputacją firmy, Poltex 2000

Budzyński W., Techniki reklamy i public relations, Warszawa 1995

Budzyński W., Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltex 2003

Bakalarski K., Public Relations a kształtowanie wizerunku menedżera, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004

Cenker E., Public Relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000

Czaja I., Public Relations. Studia przypadków i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, kraków 1998

Davis A., Wszystko, co powinieneś wiedzieć o PR. Odpowiedzi na 500 najważniejszych pytań, Dom wydawniczy REBIS, Poznań 2008

Dereń A. M., Prawne uwarunkowania public relations w Polsce, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. zo.o., Bydgoszcz 1999

Drzycimski A. (red.), Komunikatorzy. Wpływ, wrażenie, wizerunek, Branta, Warszawa-Bydgoszcz 2000

Drzycimski A., Sztuka kształtowania wizerunku, Rzeczpospolita Businessman Book, Warszawa 1998

Ferne A., Public relations finansów, Dom Wydawniczy ABC 1998

Fisher J.G., Jak zorganizować perfekcyjną konferencję, One press 2005

Fleischer M., Corporate identity i public relations

Flis J., Samorządowe public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Furman W., Sekrety public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2000

Giedrojć K., Public relations w administracji, Wydawnictwa Profesjonalne ALPHA pro, Ostrołęka 2004

Goban-Klas T., Kadragic A., Czarnowski P., Public Relation czyli promocja reputacji. Business Press, Warszawa 1997

Goldman M., Współpraca z prasą i Public Realtions, Wydawnictwo Sic, Warszwa 1997

Golewska-Stefiej A. M. (red.), PR a społeczne zaangażowanie biznesu, czyli jak budować relacje z grupami ważnymi dla firmy i realnie zmieniać świat na lepsze, Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa 2004

Green A., Kreatywność w public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

Gregory A. (red.), Public Relations w praktyce, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997

Gregory A. (red.), Skuteczne techniki PR, Gdańskie Wydawawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

Grzegorczyk A.M., Sponsoring kultury, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003

Handschuh I., Kościelny T., Biuletyn firmowy. Praktyczny poradnik redaktora, Agape, Warszawa 2001

Henslowe Ph., Public relations od podstaw, Helion, Gliwice 2005

Hope E., Public relations – czy to się sprawdzi, SPG Gdańsk 2004

Hope E., Public relations instytucji użyteczności publicznej, SPG, Gdańsk 2005

Huber K., Image czyli jak być gwiazdą na rynku, Rzeczpospolita Businessman Book, Warszawa 1998

Jasiecki K., Molęda-Zdziech , Lobbing, Oficyna Ekonomiczna 2000

Jabłoński W., Public relations – łącz i zarządzaj, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000

Jurcewicz R., Urbanowska-Sojkin E., Public Relations jako narzędzie kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa, Business Press, Poznań 1995

Kadragic A, Czarnowski P. Public Relations, Business Press, Warszawa 1997

Kamel T., Krool R., Kraśko P., Dyskretny urok wystąpień publicznych, czyli jak zmienić koszmar w radość, Studio Emka, Warszawa 2002

Knecht Z., Public relations w administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2006

Koszembar-Wiklik M., Public relations w okresie zmian, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2002

Kupiec L., Augustyn A., Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2004

Lasota M., Rychlicka A., Ryś A., Stępień W., Public relations w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2000

Levine M., Partyzanckie Public Relations w Internecie. Prowadzenie skutecznej kampanii medialnej w Internecie, poza Internetem i wszędzie gdzie się da, Placet, Warszawa 2003

Maj G. (red.), Public Relations w systemie komunikacyjnym organizacji, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2004

Maroń A., Wizerunek w biznesie, Bellona, Warszawa 2006

Murdoch A. Język Public Relations, Poltex, Warszawa 1998

Murdoch A , Prezentacje i wystąpienia w public relations, Poltex, Warszawa 2000

Niedziółka Dariusz A., Relacje inwestorskie, PWN, Warszawa 2008

Nikodemska-Wołowik A., Górski T.P.,Wołowik M., Nie tylko logo, Oficyna Branta, Bydgosz-Gdańsk 2004

Ociepka B. (red.), Public relations w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003;

Olędzki J.(red.), Tworzydło D. (red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Oliver S., Strategia Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005

Piasta Ł., Public Relations, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997

Pieńskowska D., Public relations w organizacjach pozarządowych, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Warszawa 1997

Podczaska A., Kujawska-Krakowiak K., Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, Fundacja Commitment to Europe ARTS & BUSINESS, Warszawa 2007

Podraza U., Kryzysowe public relations, Difin, Warszawa 2009

Praca zbiorowa, Sztuka public relations – z doświadczeń polskich praktyków, Związek Firm Public Relations, Warszawa 2006

Ries A., Ries L., Upadek reklamy i wzlot public relations, PWN Warszawa 2004

Rozwadowska B., Public relations. Teoria Praktyka Perspektywy, Studio EMKA, Warszawa 2002

Sampson E., Jak tworzyć własny wizerunek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996

Seitel F. P., Public Relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003

Smektała T., Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Astrum, Wrocław 2001

Sznajder A., Sponsoring, Business Press, Warszawa 1995

Szczepanik R., Krzyżowska O., Nietypowe przypadki public relations, One Press 2003

Szyfter J., Public Relations w Internecie, Gliwice 2005

Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Unimex 2004

Ślusarczyk S. (red.), Świda J. (red.) , Tworzydło D. (red.), Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2001

Święćkowska T, Public relations a demokracja, Warszawa 2008

Tworzydło D. (red.), Akademia samorządowego wizerunku, Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o. 2005

Tworzydło D. (red.), Chmielewski Z. (red.), Problemy i wyzwania public relations w świetle badań i praktyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2009

Tymochowicz P., Biblia skuteczności, Trans, Wrocław 2007

Wojcik K., Public Relations, czyli jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię, Centrum Kreowania Liderów, Międzyborów 1995

Wojcik K., Public Relations od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997 t. I i II

Wojcik K., Public relations – wiarygodny dialog z otoczeniem, Agencja Placet 2005

Wojcik K., Public Relations od A do Z, Warszawa 2000

Zemler Z., Public relations kreowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 1992

Żbikowska A., Public relations, Polskie Wydawnitwo Ekonomiczne, Warszawa 2005

Ostatnia aktualizacja: 14.05.2010 r.
Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.